استاندارد ملی ایران

دارنده اولین نشان استاندارد ملی ایران در تولید آبلیمو